κουτί πρώτων βοηθειών για τους σκύλους
 • Οινόπνευμα (για να απολυμάνουμε το δέρμα του ζώου)
 • Οξυζενέ (για απολύμανση τραυμάτων)
 • Ιώδιο
 • Φυσιολογικό ορό σε αμπούλες
 • Παυσίπονα
 • Κολλύριο για τα μάτια
 • Κορτιζονούχα κρέμα με αντιβιοτικά
 • Αντισταμινική κρέμα
 • Αμπούλες ατροπίνης σε περίπτωση δηλητηριασμού από φόλα
 • Χειρουργικά γάντια
 • Βαμβάκι
 • Επιδέσμους
 • Ψαλίδι
 • Λαβίδα-τσιμπιδάκι (για να αφαιρέσουμε αγκάθια και ξένα σώματα από το τραύμα)
 • Θερμόμετρο
 • Φίμωτρο (τα σκυλιά μπορούν να γίνουν επικίνδυνα όταν φοβούνται)
 • Ρύγχος